Społeczna odpowiedzialność biznesu

Przemysł zmieniający rzeczywistość – żywność dla głodujących, która ratuje świat.

Przemysł jajczarski angażuje się w prace nad tym, by ludzie na całym świecie mieli dostęp do trwałego źródła żywności dobrego gatunku. Często słyszy się, przedstawicieli różnych organizacj rozmawiających na temat społecznej odpowiedzialności biznesu; przemysł jajeczny jest inny – my o niej nie tylko rozmawiamy, my ja wprowadzamy w życie.
Wytwarzanie wysokiej jakości żywności, dostępnej dla głodujących na całym świecie jest priorytetem przemysłu jajczarskiego. Pomagamy nie tylko ofiarowując nasze produkty, współpracujemy również z krajami rozwijającymi się, by przyczynić się do stworzenia trwałych dostaw jaj dla potrzebujących oraz lokalnych społeczności.

Oto lista kilku, spośród wielu projektów dla społeczności lokalnych oraz środowiska naturalnego, w które przemysł jajczarski był zaangażowany od 2009 roku:

Założenie szkół w Mozambiku oraz Zimbabwe. Ofiarowywanie jaj dla szkół, sierocińców i szpitali na całym świecie; zwłaszcza w Indiach, Meksyku, Kolumbii, Barbadosie, Tajlandii, Włoszech, Findlandii i Czechach..
Stworzenie niezwykłego, przyjaznego środowisku budynku w Rotterdamie, w Holandii, który pracuje, by zneutralizować emisję CO2 z samochodów jego pracowników. Ofiarowanie ponad 3 milionów jaj, by pomóc ofiarom Haiti po katastrofie tamtejszego trzęsienia ziemi.
Projekt udoskonalenia lasu w Japonii. Stworzenie obiektu produkcji jaj w Mozambiku, by zapewnić pożyteczne i trwale źródło żywności dla całego regionu.
Sfinansowanie Fundacji Społecznościowej Zatoka Jastrzębi w Nowej Zelandii, która promuje produkcję biodynamiczną i organiczną. Ofiarowywanie ponad 50 milionów jaj co roku dla organizacji charytatywnych, opracowanie programów walczących z głodem oraz tworzenie banków żywności dla potrzebujących na całym świecie.
Wspieranie projektu szkół piłki nożnej na korzyść dzieci ze Sierra Leone..
Jak możemy nakarmić 9 bilionów ludzi na świecie przy ograniczonych źródłach?
Podczas ostatnich 40 lat, populacja ludzi na świecie wzrosła o około 3 biliony. Zakłada się, że w chwili obecnej jeden bilion ludzi jest niedożywiony. Nasze źródła są limitowane, jednak wciąż musimy produkować więcej żywnosci, by sprostać rosnącemu na nią zapotrzebowaniu.
Zmniejszenie śladu węglowego – społeczna odpowiedzialność przemysłu jajczarskiego.
Badania pokazuja, że produkcja jaj pozostawia o wiele mniejszy ślad węglowy, niż produkcja wołowiny, czy wieprzowiny. Farmy kur niosek wykzują niższą emisję gazów cieplarnianych, która jest związana z większą wydajnoscią kurzego pokarmu. Produkcja jaj jest więc przyjaznym społecznie rozwiązaniem dylematu, jak nakarmić 9 bilionów ludzi korzystając z ograniczonych źródeł naszej planety.