Międzynarodowa branża jajczarska zobowiązuje się pomóc wyżywić świat

W piątek, 12 października, przypada Światowy Dzień Jaja i w tym roku międzynarodowa branża jajczarska zamierza obchodzić go w zupełnie odmienny sposób. Przy wsparciu Międzynarodowej Komisji ds. Jaj (ang. International Egg Commission (IEC) i stowarzyszeń jajczarskich z całego świata, branża jajczarska zobowiązała się pomóc wyżywić ludzi głodnych i niedożywionych, zapewnić ludziom świata trwałą, tanią, wysokiej jakości żywność.

W ramach zobowiązania światowej branży jajczarskiej do pomagania ludziom będącym w potrzebie, IEC rozpoczyna współpracę z Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Celem działalności FAO jest zapewnienie ludziom na świecie regularnego dostępu do wysokiej jakości żywności i jaja mogą być ważnym składnikiem realizacji tego celu.

Światowy Dzień Jaja został ustanowiony w 1996 roku przez IEC. Prezes IEC, Joanne Ivy, stwierdziła: „Od 1996 roku na całym świecie organizowano obchody święta jaja oraz jego poważnej roli w diecie każdego człowieka. Nasza branża ma zaszczyt produkować artykuły niezwykle ważne dla ludzi na całym świecie. W Światowym Dniu Jaja publicznie podejmujemy zobowiązanie do współpracy z organizacjami zajmującymi się pozyskiwaniem i przekazywaniem żywności oraz z krajami rozwijającymi się nad dostarczaniem jaj wszystkim ludziom na świecie.

Z pełnym zaangażowaniem wywiązujemy się z obowiązków, jakie nasza branża ma wobec społeczeństwa i współpraca z Organizacją do spraw Wyżywienia i Rolnictwa jest dla nas ogromną przyjemnością, ponieważ umożliwia nam wspieranie jej pracy nad zapewnieniem wszystkim ludziom wysokiej jakości żywności.”

Szacuje się, że obecnie na całym świecie miliard ludzi jest głodnych i niedożywionych, a w ciągu następnych 40 lat liczba ludności zwiększy się o kolejne trzy miliardy.

Jaja mogą wyżywić coraz większą liczbę ludności świata; są też doskonałym źródłem wysokiej jakości białka, zawierającego ważne witaminy i minerały, niezbędne w zdrowej diecie. Jaja są tanim i natychmiast dostępnym pożywieniem w większości części świata i nie zwiększają emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Tegoroczny Światowy Dzień Jaja będzie obchodzony na całym świecie – od Nowej Zelandii do Mongolii, od Afryki Południowej do Kanady. Odbędą się festiwale, konkursy, dyskusje o żywności i pokazy przyrządzania potraw na miejskich placach, w domach handlowych, w miejscach zgromadzeń i szkołach całego świata. W dniu, w którym świat będzie świętować to wyjątkowe źródło pożywienia, które specjaliści żywienia nazwali „koktajlem minerałów” i „naturalną pigułką witaminową”, weźcie i Wy w tym udział – 12-go października, w piątek, cieszmy się i świętujmy Światowy Dzień Jaja.

www.worldeggday.com

Comments are closed.

← Back